Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering 11 februari 2020

Bestuur:           Lidy Lueb, Jeroen Steenbreker, Arthur van der Bosch, Silvia Melis, Nick Jansen en Pedro Vessies

Notulist:        Nick Jansen

1. Opening

 • Lidy opent de vergadering,

2. Ingekomen stukken en mededelingen

 • Afmeldingen ontvangen van Letty en Gerald Vonk, Annica en Marcel de Lange.
 • Verder zijn er geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 februari 2019

 • Er zijn geen opmerkingen op de notulen.
 • Opmerking vanuit de zaal: volgende keer bij de uitnodiging van de ALV de notulen van de vorige vergadering meesturen.

4. Terugblik 2019

Lidy blikt terug op het afgelopen tennisjaar. Hieronder een overzicht van de belangrijke punten:

 • Het afgelopen jaar zijn de voorzitters van de tennisclubs binnen de gemeente Doetinchem niet bij elkaar gekomen. Komend jaar worden deze bijeenkomsten weer opgestart onder leiding van Sportservice Doetinchem.
 • Klus- en schoonmaakdagen: lage opkomst, vandaar dat ervoor is gekozen om hiermee te stoppen. Een aantal vrijwilligers (Theo Buser, Rudy Cornelissen, Bennie Reulink, Bennie Koster, Ton Wanders, Gerrie Koenders en Rudy Keurentjes) hebben zich gemeld om Bart en René te helpen met de baanonderhoud.
 • Schoonmaakploeg moet nog gevormd worden. Anne Buiting is hiermee bezig. Wordt vervolgd.
 • Geen kraampje tijdens de Wehleriade vanwege het gebrek aan vrijwilligers.
 • Clubkas actie van de Rabobank hebben we ons te laat voor aangemeld. Dit jaar gaan we ons weer aanmelden.
 • Verhuur baan 6 & 7: er was interesse van een partij om baan 6 & 7 te gaan huren, echter is dit niet van de grond gekomen.
 • 6 zomerstopleden, niemand is daadwerkelijk lid geworden.
 • 30 afmeldingen voor het nieuwe tennisjaar.
 • Leden van TC Zuid mogen bij ons vrij komen tennissen. In de toekomst mogelijk de samenwerking zoeken met TC Zuid. Bijvoorbeeld samen een toernooi organiseren en andere activiteiten zoals een toss-avond.
 • Barbezetting: Jeroen heeft in juli aan gegeven dat hij wilde stoppen met barbeheer. Anne en Adrie hebben aangegeven om dit vanaf het komende jaar op te pakken.
 • Afgelopen weken zijn ook weer de wedstrijden gespeeld  voor de winterkoning(in). Dit is door Narda, Anne en Dorry ontzettend goed georganiseerd.
 • In overleg met de commissie van ‘Vrienden Van’ hebben we nieuw tuinmeubilair en prullenbakken aangeschaft en ook een beamer voor in de kantine.

Vooruitblik 2019:

 • Belangrijk is voor aankomend jaar dat we proberen het aantal leden te behouden en als het kan nog meer leden erbij zien te krijgen. Ook willen we proberen om meer sponsors erbij te krijgen.

5. Jaarverslagen

a) Sponsorcommissie 2019

 • We zijn afgelopen jaar een nieuw contract aangegaan met Warenhuis Frans Jansen. Wij hebben het tuinmeubilair daar aangeschaft in ruil daarvoor is hij bordsponsor geworden, voor 3 jaar. 
 • Dit jaar liep een aantal contracten van 3 jaar af. Dit betrof de contracten met doeken van Kemperman Verzekeringen, Dio/Slijterij Peeters, Bloemisterij van Pul en Dusseldorp.
 • Contracten met de borden liepen af van:  Plus Bruil, Garage André van Mierlo, Intero Security en Body Action. Website sponsor Aaldering Accountancy. Al deze contracten zijn weer verlengd voor 3 jaar.
 • Vanaf dit jaar hebben we een aantal nieuwe sponsors bij: Coca Cola, Doeksponsor; Weja, Bordsponsors: Rabelink Logistics, Bram de Echte Bakker, EcoGroen, Slagerij Bles. Website sponsors: Buiting Elektrotechniek, Gebroeders Van Beek, Schoenmakerij Van Aalst, Ten Brundel Wonen, Wienholts Verkeersschool.
 • Als iedereen dit jaar weer netjes betaalt, dan zal er een bedrag van € 3218,00 aan sponsorgeld binnen komen, dit betreft de bovengenoemde sponsors en de al lopende contracten.
 • We zijn heel blij met de Wehlse sponsors, ik wil jullie dan ook vragen, om zoveel mogelijk bij onze sponsors in te kopen. Vooral als het voor tennis is. Mocht je een bedrijf weten die ook zou willen sponsoren, dan kun je je melden bij Lidy Lueb.

b) Secretariaat 2019

 • Afgelopen jaar hebben we met het bestuur zeven keer vergaderd.
 • Afgelopen jaar hebben we niet meegedaan aan NL Doet vanwege te weinig aanmeldingen.
 • Nieuwe site is in de lucht met dank aan Marcel de Lange. Mocht je leuke foto’s of teksten hebben voor onze website, geef het dan door aan het bestuur.

c) Toernooicommissie 2019

 • Het CD-Reclame Open was wederom een groot succes. Het toernooi vond plaats in week 34, van 18 t/m 25 augustus. Aantal inschrijvingen 180 deelnemers, 106 inschrijvingen. De inschrijving is al eerder gestopt vanwege de vele inschrijvingen.
 • Vanwege mindere aanwezigheid van Jeroen (vooraf bekend), hulp gekregen van veel vrijwilligers voor de schoonmaak, bar, onderhoud park en eetgelegenheden.
 • Zeer warm weer, in het finaleweekend extreem warm.
 • Vrijwilligers die hebben geholpen: Adrie, Bernadet, Gerda, Ilonka, Jan, Marian, Marlies, Mathilde, Thea, Yvonne, Laurens, René, Bart, Theo en natuurlijk de toernooicommissie zelf: Harry, Pedro, Anne, Michelle en Lidy.
 • Door deze grote opkomst van deelnemers en door al deze vrijwilligers hebben we een ontzettend goed toernooi gedraaid. De opbrengst was nog nooit zo hoog. Met het aantal inschrijvingen, minus de kosten, hielden we € 1120,00 over en de opbrengst van de baromzet bedroeg € 3500,00. Hiermee werd een totale omzet behaald van € 4620,00.
 • Volgend seizoen vindt het toernooi weer plaats in week 34, van 16 t/m 23 augustus 2020.

Competitie 2019

 • Afgelopen jaar vier competitieteams in de voorjaarscompetitie: één mix team, één heren team en twee dames teams. Daarvan is één dames team kampioen geworden. Gefeliciteerd Jesca, Monique, Ingrid, Yvonne, Evelien en Bernadette. Na de laatste competitiewedstrijd hebben we, namens het bestuur een kleinigheidje aangeboden.
 • Tevens hebben we met 1 team deel genomen aan de zomeravond competitie, dit wordt altijd op de woensdagavond gespeeld. Hun hebben ontzettend leuke wedstrijden gespeeld, maar zijn helaas wel op de laatste plaats geëindigd.
 • Net als vorig jaar hebben 3 teams deelgenomen aan de najaarscompetitie. Alle 3 teams van de Wehlse Tennisvereniging hebben gespeeld in de dubbelcompetitie, waarbij een speelavond of speeldag bestaat uit 4 partijen. Op vrijdagavond heeft er 1 damesteam meegedaan aan de dames dubbel 35+. Geëindigd op een keurige 5e plaats. Op zaterdagmiddag 1 damesteam in de dubbel 17+ en 1 mixteam in de gemengd dubbel 17+. Beide teams zijn als laatste geëindigd. Het weer was prima, de hapjes en drankjes smaakten voortreffelijk!

d) Financieel verslag 2019

 • Het afgelopen jaar hebben we afgesloten met een klein verlies. Oorzaken hiervan zijn het dalend aantal leden en minder sponsorinkomsten. Om te komen tot een positief resultaat is het essentieel om leden te behouden en nieuwe leden te werven. Ander speerpunt is het beheersen van de kosten: meer vrijwilligers voor bar, schoonmaak, beheer park en banen.
 • In november en januari moeten de hypothecaire leningen weer verlengd worden. De rente staat laag, dus hier liggen kansen voor een verlaging van de kosten.
 • Vrienden van WTV heeft nog €400,- in kas. Het bestuur van de Vrienden van gaat zorgen dat het geld op een goede manier wordt besteed.
 • Tijdens de inbraak is er geld gestolen en hebben de reparaties geld gekost.
 • Adrie Jansen en Harry Bolwerk hebben als kascommissie de financiële gegevens gecontroleerd.

6. Begroting en contributie

 • het bestuur stelt voor om de contributie te  verhogen met €5,-. Er wordt voorgestemd, hiermee bedraagt de contributie voor het komende seizoen €170,-
 • De begroting voor het huidige jaar is uitgewerkt door de penningmeester.

7. Bestuursaangelegenheden

 • Arthur van der Bosch en Silvia Melis zullen het penningmeesterschap overdragen aan Patricia Verwaal.
 • Anne Buiting en Adrie Jansen nemen per 2020 het stokje over van Jeroen voor het barbeheer. Beide dames zullen ook zitting nemen in het bestuur.
 • Prijzen van de bar houden we dit jaar hetzelfde. We liggen op een gelijk niveau met vergelijkbare clubs en het zijn nu mooie ronde prijzen.
 • Net zoals Anne en Adrie zullen nu ook Bart en Rene, Pro Deo gaan werken. Doordat de parkcommissie nu ook 9 leden heeft scheelt het hun namelijk ook veel werk.
 • Naast de parkcommissie is Anne nu ook bezig om met een groep dames de schoonmaak te gaan regelen.

8. Rondvraag en sluiting

 • Adrie geeft aan dat er een bord komt waarop staat dat er geen eigen consumpties mogen worden genuttigd in de kantine. De bar zal maandag t/m donderdag open zijn.
 • Vanuit de zaal komen suggesties om leden te werven. Samenwerking met Concordia en andere sportverenigingen in Wehl wordt aangedragen. Het bestuur gaat hiermee aan de slag.
 • Mathilde geeft aan dat het voorkomt dat de mails van WTV in de spam terugkomen bij verschillende mensen. Ze kan hier niets aan doen. Houd de Spam-mail in de gaten.