Vereniging

De Wehlse Tennis Vereniging werd opgericht op 26 maart 1974 en erkend door goedkeuring van haar statuten bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975 nummer 40. Wij zijn geprivatiseerd in 2006.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter a.i.
Lidy Lueb
06-30 03 02 02
lidylueb67@outlook.com
Penningmeester
Patricia Verwaal

penningmeester@wehlsetennisvereniging.nl
Secretaris
Pedro Vessies
06-22 34 52 16
secrwtv@live.nl
Bestuursleden
Nick Jansen (sportbeleving)
Lidy Lueb (sponsoring)
Adrie Jansen (bar)
Anne Buiting (bar)
Vacature (Accommodatie)
KNLTB Zaken
Harry Bolwerk
06-10 95 42 97
hbolwerk1961@kpnmail.nl
Voorzitter Toernooicommissie
Lidy Lueb
06-30 03 02 02
jctcwtv@live.nl
Ledenadministratie
Mathilde Menting
06-28 43 58 44
ledenwtv@live.nl
Websitebeheer
Pedro Vessies
06-22 34 52 16
pedrovessies@gmail.com

Tennisleraar

Remco Lefering, 06-49 80 40 43 , remco.lefering@hotmail.com

De jeugdlessen co├Ârdineert Nick Jansen, 06-30 09 06 22, nickjansen14@hotmail.com