Vereniging

De Wehlse Tennis Vereniging werd opgericht op 26 maart 1974 en erkend door goedkeuring van haar statuten bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975 nummer 40. Wij zijn geprivatiseerd in 2006.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Laurens Buiting
06- 51 56 09 46
laurensbuiting@gmail.com
Penningmeester
Adrie Jansen

penningmeester@wehlsetennisvereniging.nl
Secretaris
Pascal Reulink
06-20 20 53 82
secrwtv@live.nl
Overige bestuursleden
Harry Bolwerk (algemeen)
KNLTB Zaken
Harry Bolwerk
06-10 95 42 97
hbolwerk1961@kpnmail.nl
Voorzitter Toernooicommissie
Lidy Lueb
06-30 03 02 02
jctcwtv@live.nl
Ledenadministratie
Thea Derksen
06-39 25 91 54
ledenwtv@live.nl
Websitebeheer
Pedro Vessies
06-22 34 52 16
pedrovessies@gmail.com

Tennisleraar

Tennislessen worden aangeboden via TennisSolution.

De jeugdlessen co├Ârdineert Pascal Reulink, 06-20 20 53 82