Baanreglement

1.      Algemeen:   

1.1    De kunstgrasbanen zijn het gehele seizoen bespeelbaar.  

1.2    De banen mogen uitsluitend worden bespeeld door leden met een geldig WTV-pasje en door introducés. Tenniskleding en tennisschoenen zijn verplicht.     

1.3    Ter voorkoming van beschadigingen van de banen is het niet toegestaan om bij aanhoudende regen of bij plasvorming op de banen te spelen.

1.4   Op bevroren banen mag absoluut niet gespeeld worden.  

1.5    Indien de kunstgrasbanen niet bespeelbaar zijn wordt dit kenbaar gemaakt door middel van informatie in het clubgebouw.

1.6    De kunstgrasbanen worden eenmaal per week geveegd door parkbeheer.

1.7    Alle aanwijzingen van de barbeheerder, van de parkbeheerder en/of van het bestuur dienen te worden opgevolgd. Zij hebben het recht om diegenen die zich op het park misdragen de toegang te ontzeggen.           

1.8    Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel op het park.      

2.      Introductie:              

2.1    Niet-leden kunnen door leden max. 5 x per seizoen worden geïntroduceerd. Zie prikbord.         

2.2    Juniorleden mogen 4 x per seizoen gratis een junior lid van een andere vereniging introduceren.          

2.3    In alle gevallen van introductie dienen de namen van het WTV-lid en van de introducé in het daarvoor bestemde boek te worden geschreven, en wel vóór men gaat spelen.     

3.      Speeltijden en baanbezetting:                  

3.1    De speeltijd per baan bedraagt 30 minuten per enkelspel. 

         De speeltijd per baan bedraagt 60 minuten per dubbelspel

3.2    De speeltijden beginnen op hele en halve uren. Bij onbezette banen mag tien minuten voor de afgehangen tijd worden aangevangen.        

3.3    Bij het dubbelen gedurende één uur geldt als voorwaarde dat de vier spelers gelijktijdig op de baan komen en er tussentijds niet van spelers wordt gewisseld. 

3.4    Indien er veel wachtenden zijn moet er zoveel mogelijk gedubbeld worden.

3.5    Spelers die dubbelen worden geacht één uur te wachten alvorens weer af te hangen.

3.6    Junioren en senioren hebben in het algemeen dezelfde speelrechten tot 19.00 uur.

         Junioren vanaf het vervolgonderwijs hebben dezelfde rechten als senioren na 19.00 uur.

         Junioren t/m de basisschool kunnen na 19.00 uur geen banen afhangen. Echter, liggen er banen vrij, dan mogen ze spelen.      

3.7    Tennislessen, competitiewedstrijden en toernooien hebben voorrang bij de baanbezetting. Er wordt naar gestreefd te allen tijde minstens twee banen vrij te houden voor zgn. recreatief tennis. Bij hoge uitzondering wordt van deze regel afgeweken in overleg met het bestuur.

3.8    Indien gewenst heeft de trainer de beschikking over baan 4 en 5.

4.      Afhangen:                

4.1    Zonder WTV-pasje kunt u niet spelen. Iedere speler is verplicht zijn WTV-pasje op het afhangbord te hangen, voordat hij gaat spelen.      

4.2    Men hangt zélf af wanneer men op het park komt om te spelen.  

4.3    Heeft men de gelegenheid na een speelperiode door te kunnen spelen zonder te worden afgehangen, dan mag het WTV-pasje niet op de nieuwe tijd worden verhangen.

         Nieuwkomers kunnen dan zien dat men aan een tweede speelperiode bezig is.

         Zij mogen desgewenst onmiddellijk afhangen, en zij kunnen spelen tot het eerstvolgende halve of hele uur.

4.4    Indien op alle banen gespeeld wordt, dient men die baan af te hangen waarop het langst gespeeld wordt.           

4.5    Het bestuur rekent op de sportieve medewerking van alle leden om het afhangsysteem zo goed mogelijk te laten functioneren, zodat alle spelers gelijke kansen hebben om hun balletje te slaan.

4.6    Het bestuur houdt zich het recht voor het baanreglement te allen tijde te kunnen wijzigen indien de behoefte of de noodzaak daartoe aanwezig is.       

4.7    Men kan geen banen afhangen als er een baan vrij is.

5       Verlichting

5.1    Indien er gebruik gemaakt moet worden van de lampen, dient men zoveel mogelijk op één groep lampen te tennissen. Dat wil zeggen als het minder druk is eerst baan 4 en 5 bespelen, daarna 1, 2 en 3.

5.2    De laatste die een baan verlaat dient te lampen uit te doen middels de drukknoppen onder het afdak.

6         Kleedruimten

6.1    Maak gebruik van de kleedruimte en gebruik de kantine niet als omkleedruimte.

6.2    Zet geen tassen of rackets op tafels of stoelen. Laat deze spullen ook niet rondslingeren op de vloer.