Banen

WTV beschikt over vijf verlichte kunstgrasbanen.

  •  De kunstgrasbanen worden éénmaal per week geborsteld en éénmaal per jaar vindt er groot onderhoud plaats.
  •  De gravelbanen zijn buiten gebruik.

 
De instructies van de baanbeheerders inzake de bespeelbaarheid van de banen dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
Bijzonderheden worden duidelijk vermeld. Wilt u zich houden aan het baanreglement.
Bij voorkomende moeilijkheden en/of wijzigingen beslist de beheerder en het bestuur.