Contributie 2023

De contributie voor 2023 is als volgt vastgesteld:

Senioren€ 190per jaar (18 jaar en ouder)
Studenten€ 110per jaar (i.b.v geldig inschrijfbewijs opleiding)
Jeugd€ 65per jaar
Introducee€ 5per keer

Instappen tijdens het seizoen is mogelijk. Men betaalt de resterende maanden de hiervoor vastgestelde maandbijdrage. Men wordt niet automatisch aangemeld bij de KNLTB, indien gewenst kan tegen een meerprijs aanmelding bij de KNLTB plaatsvinden. Het opvolgende seizoen bent u automatisch lid. Het recht van de instapregeling komt dan te vervallen. Er kan ook geen gebruik gemaakt worden van een verkort seizoen. Met de KNLTB pas van WTV mag er ook op andere Montferlandbanen gespeeld worden.

Afmeldingen dienen plaats te vinden bij de ledenadministratie voor 1 december van het lopende seizoen.

Ledenadministratie

Mathilde Menting Weversveld 50 7031 CT Wehl (0314-68400506-28435844)

ledenwtv@live.nl

Introductieregeling

Het is mogelijk 5 keer per jaar iemand te introduceren. De kosten hiervan bedragen €5,- per keer. Betalen kan contant aan de bar. Tevens kunt u dit overmaken op NL91RABO0157234932 tnv Wehlse Tennisvereniging. Maakt u in ieder geval gebruik van het introductieschrift naast het afhangbord. Jeugdleden mogen 4 keer een jeugdlid van een andere vereniging introduceren: gratis! Ook zij dienen het introductieschrift in te vullen.